ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

UM-Suwałki
bip

Przetargi

04.05.2016 OGOSYENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki drzwiowej do klatek schodowych szt. 12 i pomieszczeń gospodarczych szt. 7 oraz wymiana kaset domofonowych na cyfrowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Witosa 4A w Suwałkach


29.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynkach Gminy Miasta Suwałki przy ul. Wigierskiej 1, ul. Noniewicza 25, ul. Krótka 8 lokal Nr 7, ul. Kościuszki 57 lokal Nr 1, ul. Kościuszki 44A  lokale Nr 2, 6 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 44A w Suwałkach

29.04.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Ciesielska 5A i Em. Plater 28B w Suwalkach

28.04.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Osiedle II bl. 10 i Składowa 4 administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.


28.04.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Gminy Miejskiej Suwałki administrowanych przez ZBM TBS sp. z o.o.

27.04.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachu wraz z przebudową główek kominowych na oficynie północnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 65 w Suwałkach


20.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Modernizacja ciągów pieszych poprzez utwardzenie kostką betonową w ramach Inicjatyw Lokalnych  przy ul. Putry 1, 3 i ul. Wesołej 10 w Suwałkach.

20.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana istniejącej  stolarki okiennej na okna drewniane w budynku użytkowym przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach - szt. 20.