ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

Przetargi

28.04.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont nawierzchni terenu posesji przy ul. Kościuszki 34 w Suwałkach

26.04.2017 Wykaz Nr 5/2017 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki przeznaczonych do najmu 

26.04.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachu na budynku przy ul. Kościuszki 76  w Suwałkach


26.04.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na remont pomieszczenia w siedzibie tut. Zarządu oraz docieplenie ściany zewnętrznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Klonowa 47 w Suwałkach


25.04.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Remont pokryć dachowych budynków użytkowych przy ul. Szkolnej 7 i ul. Składowej 8 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki

24.04.2017 Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych przy ul. Waryńskiego 27 i ul. Kościuszki 46 w Suwałkach na okres do 3 lat