ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

Przetargi

22.09.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 27 i ul. Kowalskiego 4C w Suwałkach"

20.09.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Remont  i wymiana  stolarki  drzwiowej  drewnianej w  budynku  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. T. Kościuszki 91 w Suwałkach"

16.09.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Remont nawierzchni placu oraz nawierzchni w bramie budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 9 w Suwałkach" 

15.09.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa 48 rodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na działce o Nr geodezyjnym 25762/6 położonej przy ul. Pułaskiego, stanowiącej własność spółki "


12.09.2016 Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych przy ul. Waryńskiego 9 i ul. Noniewicza 91 w Suwałkach na okres do 3 lat


12.09.2016 Wykaz Nr 8/2016 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki przeznaczonych do użyczenia i najmu