ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

Przetargi

23.03.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawy materiałów budowlanych na potrzby Zespołu Konserwacji


21.03.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę wiatrołapów do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Marii Skłodowskiej - Curie 8 w Suwałkach


21.03.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę paliw, gazu butlowego i  preparatów smarowych na potrzeby tut. Zarządu

15.03.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych budynków przy ul. Wigierskiej 33, ul. Północnej 22, ul. Klonowa 47, ul. Gałaja 23, ul. Kościuszki 34, 39, 42, ul. Sejneńskiej 39 i ul. Reja 70 w Suwałkach


13.03.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynkach Gminy Miasta Suwałki przy ul. Sejneńskiej 17 m 1, ul. Ciesielska 9 m 6 i ul. Waryńskiego 35 m 14 w Suwałkach.


03.03.2017 Wykaz Nr 3/2017 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki przeznaczonych do najmu