ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

Przetargi

21.10.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowania dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Reja 66, ul. 1 Maja 27A i Osiedle II bl. 4A w Suwałkach

20.10.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach przy ul. Ciesielska 15 m 3, ul. Noniewicza 41 m 6, wymiana stolarki budowlanej w budynkach przy ul. Kościuszki 26 m 1, ul. Kościuszki 108, 
ul. Utrata 25, ul. Wigierska 3 m 2, ul. Noniewicza 28 m 6, Osiedle II bl. 4A m 9, ul. Waryńskiego 9 m 1 w Suwałkach".

17.10.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wykonaniem przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie: nasadzeń zieleni, wykonaniem nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych i dodatkowym zjazdem na działkę, wykonaniem placu zabaw, odwodnieniem i oświetleniem terenu i przebudową wiaty śmietnikowej"

17.10.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Ciesielska 5, ul. Konopnickiej 14, ul. Kościuszki 86, 86A i ul. Wigierska 3 w Suwałkach

11.10.2016 Wykaz Nr 9/2016 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu