ZBM w suwałkach

UM-Suwałki
bip

Przetargi

19.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana dźwigu osobowo - meblowego o numerze ewidencyjnym UDT 3101001197 zainstalowanego w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach - klatka VI


18.12.2014 Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, tonerów do drukarek oraz niszczarek do dokumentów