ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

Przetargi

26.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 850 000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 48 rodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na działce o Nr geodezyjnym 25762/6 położonej przy ul. Pułaskiego, stanowiącej własność spółki ".


21.07.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Pułaskiego 24E, Osiedle II blok 15 i ul. Wigierskiej 19A w Suwałkach


21.07.2016 Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych przy ul. Kościuszki 84, 92 i ul. Noniewicza 91 i ul. Pułaskiego 26A w Suwałkach na okres do 3 lat

20.07.2016 Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę wiatrołapów do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Marii Skłodowskiej - Curie 8 w Suwałkach


20.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane
Wykonanie remontu elewacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i 11 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki.

 
15.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robty budowlane
Ocieplenie ściany północnej z budową wiatrołapu - szt. 1 oraz remontem istniejących wiatrołapów - szt. 5 w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej  Emilii Plater 20 w Suwałkach


12.07.2016 Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego przy ul. Krótkiej 10 w Suwałkach na okres do 3 lat