ZBM w suwałkach

UM-Suwałki
bip

Przetargi

24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej w ilości 8 szt. w lokalach mieszkalnych przy ul. Sejneńska 3 m 2, 5, ul. Kościuszki 39 m 1 oraz w lokalach użytkowych przy ul. Kościuszki 51 i ul. Witosa 4A w Suwałkach.


20.11.2015 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w zasobach administrowanych przez ZBM w Suwałkach

19.11.2015 Wykaz Nr 15/2015 nieruchomości przeznaczonych do najmu

19.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ochrona mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach


18.11.2015 Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 89 w Suwałkach z przebudową główek kominowych


17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych obejmujących odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów wewnątrz budynku użyteczności publicznej przy ul. Utrata 1B w Suwałkach.


13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i komunikacyjnych w budynkach 32 i 32A przy ul. Wigierskiej w Suwałkac
h
 
13.11.2015 Zaproszenie do złożenia ofert na wymianę stolarki okiennej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sejneńska 3 w Suwałkach


12.11.2015 Wykaz Nr 14/2015 nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy