ZBM w suwałkach

UM-Suwałki
bip

Przetargi

21.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A - 180 przy ul. Sejneńskiej 22 w Suwałkach w wyniku którego powstanie ok. 47 lokali socjalnych


16.10.2014 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zasobach administrowanych przez tutejszy Zarząd


15.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni  przy ul. Krótkiej 10 oraz remontem ciągów pieszych i wiaty śmietnikowej przy ul. Putry 9 w Suwałkach


10.10.2014 Wykaz nr 14/2014 nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

07.10.2014 Wykaz nr 13/2014 nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.