ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Suwałki wytypowanego do remontu na koszt przyszłego najemcy

Szczegóły