ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

31.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie

31.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki w zakresie remontu podłóg w lokalu mieszkalnym Nr 4 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 oraz remontu wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 78 w Suwałkach.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ+załączniki

Wyjaśnienia i zmiany SWIZ


   

Informacja z sesji otwarcia ofert

 Informacja z dnia 15.09.2017 r. 

Wynik postępowania

 

Odwołania

 

Udzielenie zamówienia