ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

28.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie

28.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy dwóch budynków wielorodzinnych wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Suwałkach.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ+załączniki

Wyjaśnienia i zmiany SWIZ


   

Informacja z sesji otwarcia ofert

 Informacja z dnia 08.09.2017 r.

Wynik postępowania

 

Odwołania

 

Udzielenie zamówienia