ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

25.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie

25.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ciągów pieszych na terenie Osiedla I, Osiedla II oraz na Osiedlu Północ w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ+załączniki

Wyjaśnienia i zmiany SWIZ


   

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z dnia 11.09.2017 r.

Wynik postępowania

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.09.2017 r.

Odwołania

 

Udzielenie zamówienia