ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

11.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie

11.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze z wykonaniem zagospodarowania terenu, przyłączy technicznych, budową wiaty śmietnikowej oraz rozbiórką istniejących obiektów.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ+załączniki

 

Załącznik nr 9 do SIWZ:

Dokumentacja projektowa cz. 1

Dokumentacja projektowa cz. 2

Dokumentacja projektowa cz. 3

Dokumentacja projektowa cz. 4

Wyjaśnienia i zmiany SWIZ


   

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Wynik postępowania

 

Odwołania

 

Udzielenie zamówienia