ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

07.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert

                                                                   Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie remontu ogrodzenia przy ul. Dwernickiego 9 oraz remontu klatki schodowej przy ul. Kościuszki 51 w Suwałkach

                                                                    Załączniki

Formularz oferty
Umowa Projekt
Programy funkcjonalno użytkowe, przedmiary robót

                                                              Wynik postępowania          

     Protokół z unieważnienia postępowania z dnia 19.09.2017 r.