ZBM w suwałkach

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

UM-Suwałki
bip

07-09-2017 Zaproszenie do złożenia ofert

                                                                   Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła oraz adaptacji pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny w istniejącym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej M. Konopnickiej 10A w Suwałkach.

                                                                    Załączniki

Formularz oferty
Umowa Projekt
Program funkcjonalno użytkowy

                                                              Wynik postępowania          

      Protokół z postępowania z dnia 21.09.2017 r.